رضا صیادیان دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:17 ق.ظ نظرات ()سفر نیست آهو که والاگهر                               چو بیند جهان  بازگیرد هنر               

(خاقانی)

سفر باعث آرامش روح و روان آدمی و کسب تجربه های فراوان می شود ، حاصل این تجربه هارا می توان به شکل سفرنامه هایی در آورد که گنجینه ای از اطلاعات باشد
.سفرنامه